Výnimočná stratégia

je ako každá iná. Ibaže je iná

Sme full-servisová reklamná a PR agentúra s dlhoročnými skúsenosťami a širokou paletou reklamných a PR služieb, od vypracovania kreatívneho konceptu, cez vytvorenie mediálnej stratégie, grafického dizajnu, prieskumu trhu, nákupu médií až po finálnu realizáciu kampaní.

Prečo Webster

Public Relations

Vzťahy s tlačou, firemná komunikácia (vnútornú a vonkajšiu), poradenstvo v oblasti verejných záležitostí a imidž firmy.

Stratégie

Vypracujeme vám marketingovú stratégiu pre vaše projekty, aby sme zaručili úspešnosť. Cieľom je spoznať cieľovú skupinu a pochopiť potreby zákazníkov alebo trhu.

Grafický Dizajn

Grafický dizajn vytvárame na objednávku pre konkrétny účel a využitie. Pri jeho tvorbe vychádzame z filozofie firmy a vašich cieľov.

Nové Médiá

Ponúkame svojim klientom web-prezentácie, video animácie, práca s video a audio materiálom, 3D modelovanie, virtuálnu realitu...

Reklama

Tvoríme pre svojich klientov komplexné riešenie v oblasti reklamy od TV spotov, rádio spotov, billboardov, printových materiálov až po analýzu a vyhodnotenie reklamy.

Aplikácie pre mobilné zariadenia

Vyvíjame mobilné aplikácie pre klientov na platforme iOs a Android. Z našej dielne vyšlo viac ako 140 mobilných aplikácií a prezentácií.

Naše ocenenia

2. miesto v kategórii
Community Relations

2. miesto v kategórii
Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie

Dobrý partner komunity

Naši klienti

Tvoríme posolstvá a usmerňujeme cesty ich šírenia tak, aby sa dotkli najhlbšieho vnútra našich partnerov a klientov.

Kontakt

Webster, spol. s r.o.

Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Tel.: 0917 126 416
e-mail: webster@webster.sk